Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej aproksymacji tych przebiegów za pomocą splajnów. Aproksymacja danego przebiegu może być w zależności od potrzeb wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów. Punkt pierwszy i ostatni są zawsze uwzględniane.


Program umożliwia aproksymację seryjną, z oceną jakości przybliżenia. Użytkownik w zależności od typu zadania może skorzystać z wybranego typu aproksymacji, o określonej wartości oceny zgodności. W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki lub klawiatury, dostosowując przebiegi do własnych wymagań a następnie tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku.

Krótką charakterystykę programu można przeczytać tutaj, dostępna jet również strona internetowa programu. Sposób korzystania z programu można zobaczyć na specjalnie przygotowanej prezentacji. Podstawowe funkcje programu zostały opisane w różnych punktach pomocy a w szczególności w rozdziale Funkcje. Aktualizacja programu jest realizowana automatycznie co pewien czas lub na życzenie.

Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika, na przykład inne typy informacji (pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje.